Điều khoản & Điều kiện

Các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ được thay đổi phù hợp theo thời gian (“Điều Khoản và Điều Kiện“), Quý Khách vui lòng đọc kỹ toàn bộ trước khi truy cập vào Trang Web (được định nghĩa bên dưới) và/hoặc trước khi Quý Khách sử dụng Dịch Vụ (được định nghĩa bên dưới) trong phạm vi Isle of Man và trên toàn thế giới vì Điều Khoản và Điều Kiện cấu thành nên thỏa thuận (“Thỏa Thuận”) giữa chúng tôi và Quý Khách. Lưu ý rằng Thỏa thuận có giá trị như một bản cam kết mang tính pháp lý ràng buộc giữa Khách Hàng và Công ty Cube Limited (được đề cập trong đây là “188BET” hoặc “chúng tôi“), người sở hữu website www.188BET.com và các ứng dụng 188BET trên di động (gọi chung là “Trang Web“) mà từ đó có thể truy cập Dịch Vụ (được định nghĩa bên dưới).

Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện này, Quý Khách cần tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi, (“Chính Sách Bảo Mật“) và các quy định, chính sách, Điều Khoản và Điều Kiện khác liên quan đến các Dịch Vụ và chương trình khuyến mãi đang có tại Trang Web, được đề cập như là thông tin tham khảo và có thể sẽ được thay đổi hoặc cập nhật bất cứ lúc nào, cùng với các chính sách khác mà Quý Khách có thể sẽ được thông báo sau này.

Bằng việc truy cập Trang Web, nhấp vào nút “ĐĂNG KÝ” và/hoặc “Hoàn Tất Đăng Ký” trong quá trình đăng ký tài khoản với chúng tôi và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện trong Thỏa Thuận. Quý Khách cũng thừa nhận việc nếu Quý Khách không tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện trong Thỏa thuận có thể dẫn đến việc bị loại trừ, khóa tài khoản, hủy số dư và/hoặc các biện pháp pháp lý khác được xem là phù hợp theo Thỏa thuận này.

Nếu Quý Khách không đồng ý với sự ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện trong Thỏa thuận này, vui lòng không truy cập, sử dụng và/hoặc đóng góp cho Trang Web hoặc Dịch Vụ.

188BET có thể cập nhật và/hoặc thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này bất cứ lúc nào và thông báo cập nhật và/hoặc thay đổi sẽ được gửi đến Quý Khách. Quý Khách có trách nhiệm đọc và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện này cũng như bất kỳ thông báo nào được đăng tải trên Trang Web và theo dõi thường xuyên để đảm bảo Quý Khách đồng ý tiếp tục. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web sẽ được coi là chấp thuận với các Điều Khoản và Điều Kiện có thể được cập nhật bất cứ lúc nào. Nếu Quý Khách không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, Quý Khách nên ngừng sử dụng Trang Web ngay lập tức. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các Điều Khoản và Điều Kiện này với bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện cụ thể của chương trình khuyến mãi nào, thì Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng chung sẽ có hiệu lực cao nhất.

Bất kỳ lệnh cược nào được đặt trước khi thay đổi và/hoặc điều chỉnh các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện tại thời điểm đặt cược. Bất kỳ cược nào được đặt sau khi thay đổi và/hoặc điều chỉnh sẽ phải tuân theo những thay đổi đó.

Quý Khách đồng ý chỉ sử dụng Trang Web với các mục đích hợp pháp và không vi phạm, hạn chế hoặc ngăn cản quyền lợi của bất kỳ ai khác trong việc người đó sử dụng Trang Web. Nghiêm cấm quấy rối, xâm hại hoặc gây bất lợi cho người khác, truyền tải nội dung khiếm nhã hoặc xúc phạm và/hoặc làm gián đoạn hoạt động giao tiếp thông thường trong phạm vi Trang Web.


CÁC KHÁI NIỆM

Xuyên suốt Thỏa thuận, các thuật ngữ và cách diễn đạt dưới đây sẽ mang ý nghĩa sau:

Thiết Bị” là các trang thiết bị truy cập, bao gồm các thiết bị như máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kĩ thuật số cầm tay, điện thoại PDA… được sử dụng để truy cập Trang web và tham gia Dịch Vụ;

Trò Chơi” là các trò chơi casino (trực tuyến và không trực tuyến), trò chơi ảo và trò chơi xổ số có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên Trang Web;

Hạn Mức Thanh Toán” có nghĩa là số tiền được rút trong phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể hỗ trợ;

Phần Mềm” là bất kỳ chương trình máy tính, tập tin dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào cần được cài đặt trên Thiết Bị của Quý Khách để có thể sử dụng, truy cập và tham gia vào Trang Web và Dịch Vụ trên Thiết Bị của Quý Khách;

Cá cược thể thao” là dịch vụ cá cược về ‘Thể thao’ có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên Trang Web, và bất kỳ dịch vụ liên quan đến thể thao khác có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên Trang Web tại bất cứ thời điểm nào;

Thông tin” là thông tin được cung cấp tại Trang Web bao gồm kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao, tỷ lệ cược và dữ liệu cá cược…; và

Dịch Vụ” là Cá cược Thể thao, Trò Chơi và Phần Mềm.


VIỆC CẤP GIẤY PHÉP/BẢN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ/SỬ DỤNG TRÁI PHÉP

188BET được cấp phép và quản lý bởi Isle of Man, Gambling Supervision Commission để vận hành và cung cấp Dịch Vụ thông qua các thiết bị điện tử trên toàn cầu. Trong thời gian hoạt động dưới giấy phép của 188BET, 188BET có quyền chuyển nhượng các hoạt động kinh doanh này sang tổ chức khác bất kỳ lúc nào.

Điều Khoản và Điều Kiện của 188BET quy định Quý Khách có quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng, và không độc quyền khi sử dụng Phần Mềm để truy cập thông tin trên Trang Web thông qua (các) Thiết Bị và truy cập và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ có sẵn.

Quý Khách nhận thức và đồng ý rằng Phần Mềm mà Quý Khách có thể truy cập được trên Trang Web là một phần của Dịch Vụ và là tài sản của 188BET và/hoặc thuộc bên cấp phép của chúng tôi, Quý Khách không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Phần Mềm đó ngoài các quyền mà Quý Khách được cấp là truy cập và sử dụng Dịch Vụ với tư cách cá nhân.

188BET không thể xác minh tính hợp pháp của Dịch Vụ ở từng quốc gia, việc xác minh tính hợp pháp này là trách nhiệm của Quý Khách. Quý Khách có trách nhiệm đảm bảo luôn tuân thủ các nghĩa vụ và sự hạn chế trong các Điều Khoản và Điều Kiện này.

188BET không có trách nhiệm pháp lý cho tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc cập nhật của Dịch Vụ được cung cấp, ví dụ như các kết quả đăng tại Trang Web. 188BET cũng không nhận trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của kết quả trực tuyến, số liệu thống kê và kết quả giữa trận đối với loại cược trong trận.

188BET có quyền yêu cầu Quý Khách cung cấp chứng từ để xác minh độ tuổi bất cứ lúc nào để bảo đảm rằng trẻ vị thành niên không sử dụng Dịch Vụ trái với các yêu cầu hạn chế nêu trên. Hơn nữa, chúng tôi có quyền tạm khóa, hủy tài khoản và loại trừ Quý Khách tạm thời hoặc vĩnh viễn trong việc sử dụng Dịch Vụ nếu Quý Khách không cung cấp được chứng từ hợp lệ, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ Quý Khách chưa đủ tuổi.

Mã, cấu trúc và tổ chức của Phần Mềm được bảo vệ bởi bản quyền, quyền bảo mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền bảo vệ khác. Quý Khách không được phép:

 • Chuyển tiếp các dịch vụ phát sóng hoặc đoạn quay sự kiện từ Trang Web đến bất cứ cá nhân và/hoặc chuyển tiếp hay một cách khác là đăng tải những tư liệu này lên bất cứ các trang mạng truyền thông điện tử hoặc dịch vụ khác mà có thể được truy cập từ bất cứ bên thứ ba nào;
 • Sao chép, phát tán, xuất bản, thiết kế hoặc biên soạn lại, tách rời, sửa đổi, hoặc dịch Phần Mềm hay bất kỳ cố gắng truy cập nào vào mã nguồn để tạo ra phiên bản từ mã nguồn của Phần Mềm hoặc các sản phẩm tương tự;
 • Bán, cho, cấp phép, chuyển giao, phân phối, thuê hoặc cho thuê Phần Mềm;
 • Cung cấp Phần Mềm cho bất kỳ ai khác thông qua mạng máy tính hoặc các phương thức khác;
 • Xuất khẩu Phần Mềm sang nước khác (bằng thiết bị điện tử hoặc các phương thức khác) mà không có giấy phép của 188BET, và/hoặc
 • Sử dụng Phần Mềm trái Pháp luật hoặc quy định hiện hành.

(các hành vi trên là “Sử Dụng Trái Phép“).

Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc Quý Khách thực hiện việc Sử Dụng Trái Phép trên. Quý Khách phải thông báo ngay cho 188BET khi phát hiện hành vi sử dụng trái phép và hỗ trợ 188BET tiến hành điều tra theo các thông tin Quý Khách đã cung cấp.

Thuật ngữ “188BET” và bất kỳ các thương hiệu, tên dịch vụ và/hoặc tên giao dịch khác đôi khi được 188BET sử dụng tại Trang Web (gọi chung là “Thương Hiệu“), là các thương hiệu, tên dịch vụ và/hoặc tên giao dịch của 188BET hoặc của một trong các công ty thành viên và/hoặc nhà cấp phép của 188BET, và các tổ chức này được toàn quyền đối với các Thương hiệu đó. Ngoài ra, các nội dung khác tại Trang Web, bao gồm, nhưng không bị giới hạn, Phần Mềm, hình ảnh, biểu đồ, ảnh chụp, đồ họa, video, nhạc, âm thanh, văn bản, dịch vụ phát sóng hoặc đoạn quay sự kiện (gọi chung là “Nội Dung Trang Web“) thuộc sở hữu của 188BET hoặc các công ty thành viên và/hoặc nhà cấp phép của 188BET và được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác. Do đó, Quý Khách nhận thức được rằng thông qua việc sử dụng Dịch Vụ và Trang Web, Quý Khách không có quyền nào đối với Nội dung Trang Web, hoặc bất kỳ phần nào liên quan đến Nội dung Trang Web. Quý Khách không được phép sử dụng Nội dung Trang Web trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của 188BET hoặc sử dụng trái với quy định pháp luật được áp dụng để bảo vệ quyền Sở hữu Trí tuệ của 188BET.


CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG – TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

Theo điều kiện của việc sử dụng Dịch Vụ, Quý Khách đảm bảo và cam kết rằng Quý Khách sẽ không sử dụng hoặc truy cập Trang Web, Dịch Vụ và/hoặc thông tin cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào theo bất kỳ luật nào áp dụng cho Quý Khách và/hoặc bị cấm bởi hoặc vi phạm trong Thỏa thuận này. Cụ thể (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được nêu trong Thỏa thuận), Quý Khách thừa nhận, bảo đảm, cam kết và đồng ý với các điều kiện sau khi sử dụng Dịch Vụ:

 • Quý Khách không bị pháp luật ngăn cấm;
 • Quý Khách hành động trên tư cách pháp lý của chính mình và không thay mặt người khác hoặc công ty;
 • Quý Khách đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ là tự nguyện và chấp nhận rủi ro;
 • Quý Khách không bị chẩn đoán hay phân loại như một người nghiện cờ bạc hay có bất kì dấu hiệu nào của vấn đề cờ bạc;
 • Quý Khách ý thức rằng người vị thành niên bị nghiêm cấm đặt cược trên Trang Web và việc chơi cờ bạc dưới độ tuổi là một hành vi vi phạm;
 • Dịch Vụ không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi hoặc dưới tuổi thành niên hợp pháp tại nước sở tại, và Quý Khách phải trên 18 tuổi hoặc trên độ tuổi thành niên hợp pháp tại nước sở tại của Quý Khách nếu độ tuổi yêu cầu trên 18 tuổi;
 • Quý Khách không phải là nhân viên và/hoặc là người thân của nhân viên 188BET và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến 188BET. (Trong nội dung của yêu cầu này, “người thân” có nghĩa là vợ/chồng, đối tác, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em);
 • Trường hợp Quý Khách đã từng làm việc với 188BET (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến 188BET) và/hoặc Quý Khách là người thân của cựu nhân viên 188BET (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến 188BET) thì thời gian làm việc đã chấm dứt hơn sáu (6) tháng trước;
 • Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế hiện hành có thể phải trả đối với bất kỳ khoản tiền thắng cược nào được thanh toán cho Quý Khách;
 • Quý Khách chỉ sử dụng Trang Web với tư cách cá nhân. Quý Khách chỉ được phép đặt cược với mục đích giải trí cá nhân;
 • Quý Khách hiện không cư trú tại những quốc gia sau: Anguilla, Nam Cực, Argentina, Úc, Belarus, Bỉ, Bermuda, Bosnia và Herzegovina, Đảo Bouvet, Brazil, Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Canada, Quần đảo Cayman, Quần đảo Channel, Đảo Christmas, Quần đảo Cocos , Croatia, Cộng Hòa Síp, Đan Mạch (bao gồm Greenland và Quần đảo Faroe), Estonia, Eswatini, Ethiopia, Quần đảo Falkland, Phần Lan, Pháp (bao gồm Guiana thuộc Pháp, Polynesia thuộc Pháp, Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, New Caledonia, Réunion, Saint Martin, Saint Pierre và Miquelon, Saint-Barthélemy và Quần đảo Wallis và Futuna), Đức, Gibraltar, Hy Lạp, Quần đảo Heard và McDonald, Hồng Kông, Hungary, Ireland, Iran, Iraq, Israel, Ý, Latvia, Lithuania, Montserrat, Myanmar, Hà Lan (bao gồm Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius và Sint Maarten), Đảo Norfolk, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Philippines, Pitcairn, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Romania, Liên bang Nga, Serbia, Singapore, Slovakia, Nam Phi, Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich, Nam Sudan, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Nhà nước Palestine, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Syria, Đài Loan, Trinidad và Tobago, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Quần đảo Turks và Caicos, Uganda, Ukraina, Hoa Kỳ Vương quốc Anh và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (bao gồm Samoa thuộc Mỹ, Guam và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ), Uruguay, Vanuatu hoặc Yemen (gọi chung là “Khu Vực Hạn Chế”)
 • Quý Khách sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ trong phạm vi luật pháp, quy tắc, quy định bắt buộc tuân thủ được áp dụng cho Quý Khách;
 • Quý Khách nhận thức được nguy cơ thua cược khi sử dụng Dịch Vụ và Trang Web, và 188BET không chịu trách nhiệm những khoản thua này;
 • Tiền Quý Khách đặt cược không có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp hay phạm tội;
 • Quý Khách sẽ không thực hiện các hành vi phạm tội hay phi pháp thông qua tài khoản Quý Khách đăng ký với chúng tôi. Quý Khách cũng không được cho phép người khác sử dụng tài khoản cá cược của Quý Khách và/hoặc Dịch Vụ vào các hoạt động phi pháp theo quy định luật pháp áp dụng cho Quý Khách hoặc cho chúng tôi;
 • Quý Khách đồng ý bảo mật tên truy cập và mật khẩu của mình và không cho phép bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản Quý Khách, đồng thời thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản của Quý Khách. Nếu Quý Khách quên hoặc mất tên truy cập tài khoản hoặc mật khẩu, Quý Khách nên thông báo ngay cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi thông qua thư điện tử, qua điện thoại hoặc qua Trò Chuyện Trực Tuyến;
 • Quý Khách cần đảm bảo tính bí mật của tài khoản và thông tin đăng nhập của mình;
 • Mọi cược đặt được thực hiện trên 188BET khi đã sử dụng đúng tên truy cập và mật khẩu sẽ được coi là hợp lệ;
 • Quý Khách sẽ không sử dụng Dịch Vụ, Trang Web hay Thông tin bằng bất cứ cách nào có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng của những thành viên khác;
 • Quý Khách sẽ không nài xin hay tìm kiếm bất cứ cách thức nào để có được bất kỳ thông tin liên quan đến những người sử dụng khác;
 • Quý Khách sẽ không đăng tải hay chia sẻ bất kỳ chương trình, tập tin hay dữ liệu nào có chứa virus có khả năng gây ảnh hưởng hiệu suất hoạt động của Thiết Bị, Dịch Vụ và/hoặc Trang Web;
 • Quý Khách không được tìm cách sửa đổi, thiết kế hoặc biên soạn lại hoặc tách rời Phần Mềm bằng bất cứ cách thức nào, cũng như không sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ mục đích Sử dụng trái phép nào khác;
 • Quý Khách sẽ không sử dụng bất kỳ dụng cụ, người máy, gián điệp, phần mềm, thủ tục hoặc phương pháp khác (hay bất kỳ cách nào có bản chất của những điều đã nói ở trên) để can thiệp hay nỗ lực can thiệp vào chức năng hoạt động bình thường của Dịch Vụ, Thiết Bị, Trang Web, Thông tin hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp qua Trang Web và/hoặc qua Thiết Bị. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bao gồm, nhưng không giới hạn, người máy bị nghiêm cấm liên quan đến Dịch Vụ. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ phải được thực hiện bởi cá nhân người chơi thông qua việc sử dụng Phần Mềm của chúng tôi;
 • Quý Khách sẽ không đăng hay gửi lên Trang Web và/hoặc Dịch Vụ hoặc đến bất kỳ người sử dụng nào khác bất kỳ tài liệu nào trái pháp luật, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, sỗ sàng, khiêu khích, trái với đạo đức và văn hóa, hoặc bất kỳ tài liệu nào góp phần khuyến khích các hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến tư cách công dân, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc người dùng khác hoặc hành vi phạm pháp khác;
 • Quý Khách sẽ không đề xướng và/hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, thư hàng hoạt hay gửi/truyền “thư quảng cáo”, ” thư rác”, hay bất kỳ hình thức bom thư nào nhằm vào 188BET; và
 • Quý Khách không được phép sở hữu nhiều hơn một tài khoản. Nếu chúng tôi phát hiện được Quý Khách có sở hữu hoặc có liên quan đến nhiều hơn một tài khoản, 188BET có quyền xem các tài khoản đó là một, hoặc khóa các tài khoản đó và chấm dứt hoặc ngăn chặn Quý Khách truy cập và sử dụng Trang Web và Dịch Vụ.

Nếu các hoạt động của Quý Khách có liên quan đến Trang Web hoặc Dịch Vụ có liên quan đến hành vi phạm tội hoặc đáng ngờ, 188BET có quyền báo cáo Quý Khách với cơ quan chức năng có liên quan mà không cần thông báo hoặc giải thích trước.


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để đăng ký tài khoản tại 188BET, trước hết Quý Khách cần hoàn tất các bước ‘ĐĂNG KÝ’ trên Trang web của chúng tôi.

Sau khi ĐĂNG KÝ, để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản, trước khi Quý Khách thực hiện giao dịch đầu tiên với 188BET, Quý Khách cần cập nhật hoàn tất đầy đủ thông tin hồ sơ của Quý Khách. Tham khảo ‘Câu Hỏi Thường Gặp’ trên Trang Web để biết thêm thông tin.

Quý Khách đồng ý rằng Quý Khách sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định về bản thân Quý Khách (bao gồm chi tiết về phương thức thanh toán của Quý Khách) cho mục đích sử dụng Dịch Vụ. Quý Khách có nghĩa vụ cập nhật thông tin đó trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào. 188BET có quyền xác nhận thông tin họ tên đầy đủ và địa chỉ của Quý Khách qua đường bưu điện và liên lạc với Quý Khách qua đường bưu điện. Việc xử lý thông tin do Quý Khách cung cấp sẽ được thực hiện theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thông tin cá nhân tài khoản của Quý Khách phải đúng với họ tên, danh tính thật và hợp pháp theo như Chứng Minh Nhân Dân/ Căn Cước Công Dân của Quý Khách. Họ tên khi hoàn tất hồ sơ đăng ký tài khoản phải trùng khớp với họ tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để gửi hoặc nhận tiền trong tài khoản của Quý Khách.

Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm thông tin liên quan đến tài khoản của Quý Khách tại bất cứ thời gian nào và Quý Khách cần cung cấp kịp thời các thông tin được yêu cầu. Nếu chúng tôi không thể xác minh hay xác nhận thông tin do Quý Khách cung cấp, hoặc các thông tin sai lệch, chưa chính xác, gây hiểu lầm hoặc chưa hoàn chỉnh, chúng tôi có quyền từ chối ĐĂNG KÝ, hoặc khóa tài khoản của Quý Khách mà không cần thông báo hoặc nêu lý do hay chịu trách nhiệm đối với Quý Khách. Khi tài khoản Quý Khách bị khóa trong trường hợp này, mọi khoản tiền gửi vào tài khoản của Quý Khách có thể sẽ được hoàn trả lại cho Quý Khách và mọi cược đã đặt sẽ được xem là vô hiệu.

Quý Khách sẽ không cần phải dùng những phương pháp nhằm che giấu địa chỉ IP của thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập vào Trang Web của chúng tôi, hoặc ngăn chặn việc chúng tôi xác định địa chỉ IP thật từ thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập vào Trang Web của chúng tôi.


ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH

188BET lưu trữ tiền của Khách hàng tách biệt hoàn toàn với các khoản tiền của công ty. Điều này có nghĩa chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ tiền của Khách hàng, số tiền này được đảm bảo và tách biệt với những nguồn tiền của các tài khoản công ty khác mà chúng tôi nắm giữ. Trong trường hợp phá sản, tiền của Khách hàng trong các tài khoản dự trữ đó sẽ được bảo toàn và sẽ không thuộc về bên thanh lý.


ĐIỀU KHOẢN XÁC NHẬN LỆNH CƯỢC

 • Tất cả các lệnh cược được thực hiện trên Trang Web phải tuân theo các quy tắc của Dịch Vụ có liên quan và cả trong Thỏa thuận này.
 • 188BET sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi do con người, lỗi do đánh máy trong khi đăng thông tin các tỉ lệ cược. Trong trường hợp những lỗi đó xảy ra, 188BET có quyền huỷ các lệnh cược bị ảnh hưởng.
 • Bất kể các điều khoản khác của Thoả thuận, 188BET có quyền từ chối bất cứ lệnh cược nào, mà không cần giải thích.
 • Chỉ có lệnh cược được đặt qua Internet và/hoặc qua Thiết Bị tuân thủ theo Thỏa thuận này mới được chấp nhận. Bất cứ hình thức đặt cược nào khác (dù qua bưu điện, email, fax hay cách nào khác) cũng sẽ không được chấp nhận và khi nhận được sẽ bị hủy bất kể kết quả. Các lệnh cược chỉ hợp lệ nếu tên truy cập và mật khẩu được điền chính xác cùng với việc tài khoản có đủ số dư khả dụng và Quý Khách nhận được xác nhận của chúng tôi rằng lệnh cược đã được chấp nhận. Lệnh cược chỉ được coi là hợp lệ sau khi có thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình.
 • Tất cả các cược sẽ được xem là hợp lệ nếu tên truy cập và mật khẩu của Quý Khách được nhập chính xác và tùy thuộc vào số dư khả dụng trong tài khoản Quý Khách.
 • Quý Khách sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch sử dụng họ và tên, số tài khoản, tên truy cập, mật khẩu của Quý Khách (hoặc kết hợp các thông tin trên) bất kể rằng lệnh cược đó có được Quý Khách cho phép hay không.
 • Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin chi tiết trong lệnh cược của Quý Khách. Một khi lệnh cược đã được đặt và được chúng tôi xác nhận, Quý Khách sẽ không thể huỷ, thu hồi lại hay thay đổi các lệnh cược đó. Lệnh cược sẽ được xem như bằng chứng quyết định về lệnh cược đặt của Quý Khách.
 • Tất cả các lệnh cược được ghi lại trong nhật ký giao dịch của 188BET và là bằng chứng quyết định của tất cả các cược đặt và thời gian đặt cược.
 • Tất cả các lệnh cược sẽ được cho là có giá trị và được chấp nhận bởi Trang Web khi sự xác nhận được thể hiện trên sao kê giao dịch của Quý Khách.
 • Ngoại trừ loại cược “trong trận”, tất cả các cược đặt sau khi bắt đầu một sự kiện sẽ được xem là vô hiệu lực. 188BET có quyền từ chối những cược đặt như thế.
 • Tất cả các lệnh cược sẽ được xác định là không có giá trị khi kết quả của một trận đấu đã có vào thời điểm đặt cược của Quý Khách. 188BET có quyền từ chối những cược đặt như thế.
 • Thời gian bắt đầu được thông báo, thẻ đỏ, bàn thắng và hoặc bất cứ thông tin nào hiển thị trên Trang Web đều chỉ với mục đích tham khảo.
 • Kết quả của trận đấu/sự kiện sẽ được quyết định vào ngày trận đấu/sự kiện đó kết thúc, trừ khi được quy định khác đi cho từng trận đấu/sự kiện cụ thể. Vì mục đích đặt cược, 188BET sẽ không công nhận tất cả các ý kiến phản đối hoặc các quyết định thay đổi kết quả. 188BET sẽ chỉ điều chỉnh các kết quả sai do lỗi của con người, lỗi hệ thống hoặc lỗi từ nguồn tham khảo của 188BET trong vòng 72 giờ kể từ khi công bố kết quả.
 • Nếu địa điểm tổ chức một sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả cược đặt dựa trên địa điểm ban đầu sẽ vô hiệu, ngoại trừ các trận đấu diễn ra trên sân trung lập.
 • Người chiến thắng của một sự kiện hoặc Trò Chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo các quy tắc của Dịch Vụ.
 • 188BET không công nhận các trận đấu bị hoãn, phản đối hoặc hủy bỏ các quyết định vì mục đích cá cược.
 • Nếu Quý Khách có những trận hòa hoặc hủy trong cược xâu, số tiền thanh toán sẽ được tính dựa trên các trận hợp lệ còn lại.
 • Quý Khách đồng ý và chấp nhận rằng tỉ lệ cược tại Trang Web có thể thay đổi và sẽ chỉ được tính cố định tại thời điểm Quý Khách đặt cược.
 • Khi có sai số rõ ràng hay lỗi hệ thống dẫn đến tỉ lệ cược sai hoặc tỉ lệ chấp không chính xác thì cược đặt đó, hoặc một phần cược đó (nếu là loại cược xâu/ cược liên hoàn) sẽ bị hủy.
 • Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, 188BET có quyền tự xác nhận cược Trong Trận “Đang Chờ” nếu không có tình huống xảy ra ảnh hưởng đến kết quả cược. Số dư tài khoản sẽ được trừ tương ứng với số tiền cược khách hàng đặt lúc đó.
 • Tất cả các lệnh cược đặt đồng thời trên một sự kiện sẽ không được chấp nhận.
 • Quyết định của 188BET là quyết định cuối cùng đối với các lệnh cược và các giao dịch liên quan.
 • Quý Khách hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng các phần mềm chọn số ngẫu nhiên (“RNG“) sẽ quyết định việc xáo bài và chia bài cũng như các sự kiện được tạo ngẫu nhiên khác khi tham gia Dịch Vụ.
 • Quý Khách hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng WAP và các kết nối mạng khác không hoàn toàn ổn định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cược đặt không chính xác ảnh hưởng bởi kết nối mạng của Quý Khách. Tất cả các lệnh cược đặt sẽ dựa trên lịch sử cược trong hệ thống của chúng tôi. Nếu Quý Khách không rõ về bất kỳ cược nào mà Quý Khách đã đặt, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc kiểm tra lịch sử cược trong sao kê tài khoản của Quý Khách.

THANH TOÁN GIAO DỊCH

Để sử dụng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, họ tên chủ thẻ phải trùng khớp họ tên đăng ký của tài khoản. 188BET có quyền từ chối thanh toán bất kì giao dịch nếu có sự khác biệt giữa họ tên chủ thẻ với họ tên của chủ tài khoản đăng ký.

Quý Khách có trách nhiệm trả toàn bộ số tiền nợ 188BET và/hoặc các thành viên khác. Liên quan đến các giao dịch do Quý Khách thực hiện, nếu chúng tôi nghi ngờ Quý Khách có ý định hoặc có liên quan đến các hành động gian lận, bất hợp pháp, không trung thực hoặc không đúng đắn trong quá trình sử dụng Trang Web, như giao dịch bằng thẻ bị đánh cắp và các hành động gian lận khác (bao gồm hồi tiền, lấy lại tiền gửi hoặc rửa tiền…) khi đó 188BET có quyền thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết, bao gồm ngăn chặn truy cập Trang Web, khóa và/hoặc hủy tài khoản, thu hồi các khoản tiền trong tài khoản 188BET của Quý Khách và chia sẻ các thông tin (cùng với thông tin cá nhân của chủ tài khoản) cho các website cá cược trực tuyến, các tổ chức tài chính và/hoặc các cơ quan hoặc cá nhân liên quan khác có thẩm quyền. 188BET cũng có thể truy tố pháp luật đối với Quý Khách. 188BET sẽ yêu cầu Quý Khách trả tiền cho các chi phí phát sinh do những lý do vừa nêu.

Theo điều luật Isle of Man, tất cả khoản nợ về cược trực tuyến sẽ được thực thi theo pháp luật hiện hành.

Số tiền tối đa mà Quý Khách có thể thắng trong một ngày, bất kể tiền cược bao nhiêu, là 1,500,000 đôla Mỹ hoặc bất kì ngoại tệ tương đương nào (có thể áp dụng các trường hợp loại trừ).

Tiền thắng cược không bao gồm số tiền đã đặt cược. Đối với cược xâu nhiều trận kết hợp, tiền thắng cược tối đa của trận đấu có mức qui định thấp nhất sẽ được áp dụng.

Nếu một khoản tiền được chuyển tới tài khoản của Quý Khách do sai sót, Quý Khách sẽ có trách nhiệm thông báo với 188BET về lỗi đó ngay lập tức qua thư, điện thoại hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến. Mọi khoản tiền thắng cược phát sinh từ nguồn tiền Quý Khách có được do lỗi, dù có liên quan đến lỗi này hay không, sẽ không được công nhận và phải được hoàn trả về cho 188BET.


RÚT TIỀN

Tiền thắng cược sẽ được cập nhật vào tài khoản của Quý Khách và chỉ có thể rút theo Điều Khoản và Điều Kiện và sau khi Quý Khách cung cấp hình ảnh chứng từ tùy thân có dán ảnh và/hoặc chứng từ thẻ tín dụng/ghi nợ theo yêu cầu của chúng tôi.

Quý Khách sẽ không thể rút tiền trong bất cứ trường hợp nào nếu như toàn bộ số tiền gửi vào chưa được sử dụng hết để đặt cược.

Khoản tiền được rút khỏi tài khoản chỉ có thể được thực hiện với cùng ngoại tệ của giao dịch gửi tiền thành công và số dư tài khoản phải lớn hơn mức rút tiền tối thiểu theo qui định. Vui lòng tham khảo phần Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm chi tiết.

Nếu Quý Khách cài đặt Tự Loại Bản Thân Vĩnh Viễn và số dư tài khoản của Quý Khách trên hạn mức Thanh Toán Tối Thiểu theo qui định, Quý Khách có thể thực hiện rút số dư còn lại hoặc chúng tôi sẽ cố gắng hoàn trả số dư còn lại trong tài khoản cho Quý Khách.

Nếu Quý Khách cài đặt Tự Loại Bản Thân bất cứ thời lượng nào thấp hơn và số dư tài khoản của Quý Khách trên hạn mức Thanh Toán Tối Thiểu theo qui định, Quý Khách có thể thực hiện rút số dư còn lại bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian Quý Khách đã cài đặt.

Nếu số dư tài khoản của Quý Khách dưới mức Thanh Toán Tối Thiểu theo quy định hoặc chúng tôi không thể thực hiện hoàn trả, Số dư này sẽ bị hủy và quyên góp cho (các) tổ chức từ thiện do chúng tôi đề cử vì lý do chính đáng.

Tất cả các khoản phí, lệ phí hoặc tổn thất phát sinh hoặc phát sinh liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của Quý Khách sẽ do Quý Khách chi trả, các khoản thanh toán hoặc hoàn trả hoặc bù đắp vào số tiền thắng phải trả cho Quý Khách hoặc khấu trừ từ tiền trong tài khoản của Quý Khách, theo quyết định riêng của chúng tôi.


TÀI KHOẢN KHÔNG SỬ DỤNG

Quý Khách sẽ nhận được thông báo về việc tài khoản 188BET của Quý Khách sẽ được phân loại là Tài khoản không sử dụng nếu Quý Khách không thực hiện bất kì giao dịch nào trong vòng 12 tháng liên tục, tính từ lần đăng nhập cuối cùng vào tài khoản hoặc ngày hết hiệu lực Thời Gian Tạm Nghỉ hoặc Tự Loại Bản Thân.

Nếu tài khoản của Quý Khách vẫn không được sử dụng sau 36 tháng liên tục kể từ lần đăng nhập cuối cùng hoặc ngày hết hiệu lực Thời Gian Tạm Nghỉ hoặc Tự Loại Bản Thân. 188BET có quyền chuyển số dư còn lại trong tài khoản của Quý Khách cho các hoạt động từ thiện, với lý do chính đáng, và khóa tài khoản mà không cần thông báo.

Nếu tài khoản của Quý Khách đã hoàn tất quy trình ‘ĐĂNG KÝ’ và không hoàn tất cập nhật hồ sơ đăng ký tài khoản đầy đủ trong vòng 6 tháng sau khi ‘ĐĂNG KÝ’, tài khoản của Quý Khách sẽ bị khóa vĩnh viễn và thông tin ‘ĐĂNG KÝ’ sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật.


KHOẢN THƯỞNG

Khoản thưởng sẽ chỉ được sử dụng trong Dịch Vụ có quy định rằng sẽ có thưởng cho Quý Khách. Việc nhận thưởng sẽ tuân thủ theo quy định trong Thoả thuận.

Quý Khách không thể rút Tiền thưởng từ tài khoản và không thể quy đổi thành tiền mặt để gửi vào tài khoản nếu Quý Khách không tuân thủ các điều khoản cụ thể theo quy định.

188BET có quyền, và không chịu ràng buộc bởi Quý Khách hay bất cứ một tổ chức nào, trong việc thu hồi lại hoặc điều chỉnh các khoản tiền thưởng hay khuyến mãi và/hoặc các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan vào bất cứ lúc nào.


TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Việc tham gia vào Dịch Vụ là sự tự nguyện, không ràng buộc và chấp nhận rủi ro của Quý Khách. Truy cập và sử dụng Dịch Vụ đồng nghĩa với việc Quý Khách không cho rằng Dịch Vụ hay Phần Mềm có tính chất xúc phạm, đáng chê trách, không công bằng, hay bất nhã trên bất cứ khía cạnh nào. Chúng tôi, những nhà cung cấp và/hoặc người cấp phép của chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thời gian ngừng hoạt động, gián đoạn máy chủ, chậm trễ hoặc bất kỳ xáo trộn chính trị hoặc kỹ thuật nào đối với việc chơi Trò Chơi hoặc Dịch Vụ, bao gồm mọi gián đoạn hoặc xáo trộn do (các) Thiết Bị và/hoặc kết nối internet của Quý Khách gây ra.

Pháp luật ở một số nước không đề cập tính hợp pháp của việc cá cược trực tuyến và/hoặc trong khi một số nước khác đặc biệt cấm cá cược trực tuyến. Chúng tôi không khuyến khích khách hàng sử dụng Trang Web và/hoặc Dịch Vụ nếu như luật pháp của quốc gia của khách hàng không cho phép. Để rõ ràng hơn, sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào về Trang Web và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi không nên được xem như một lời mời gọi, dụ dỗ hay lôi kéo khách hàng sử dụng Trang Web và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi từ những nước xem hoạt động cá cược là phi pháp hoặc khu vực pháp lý bị hạn chế. Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng Quý Khách luôn tuân thủ luật pháp nơi Quý Khách cư ngụ và có quyền sử dụng Trang Web và Dịch Vụ một cách hợp pháp.

Quý Khách có thể truy cập các nội dung (như phát sóng trực tuyến) được cung cấp từ bên thứ 3 trên Trang Web của chúng tôi. Quý Khách cần chấp nhận rằng nội dung này được cung cấp bởi bên thứ 3 không thuộc 188BET. Khi truy cập các nội dung này trên Trang Web của chúng tôi, Quý Khách phải tự chấp nhận rủi ro. Quý Khách chấp nhận và đồng ý là 188BET không kiểm soát đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh được cung cấp thông qua các nội dung nhằm mục đích tham khảo. 188BET không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc bởi các nội dung nêu trên.

Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, 188BET cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hay tổn thất, ở bất cứ mức độ nào, được cho rằng là xuất phát từ Trang Web hoặc nội dung của Trang Web; bao gồm nhưng không giới hạn về việc chậm trễ, gián đoạn trong quá trình hoạt động hoặc do đường truyền tải, thông tin liên lạc hay do bất cứ ai sử dụng hoặc lợi dụng Trang Web hay nội dung trên Trang Web, hoặc do nội dung Trang Web bị lỗi hoặc thiếu thông tin.

188BET không có trách nhiệm về việc đảm bảo, đại diện đối với các vấn đề về Dịch Vụ, Trang Web và Thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm, các nhà cung cấp viễn thông, thông tin, và không chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi, sai phạm hay làm sai của các bên thứ ba.

Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, 188BET gồm các tập đoàn liên quan, đại lý, đối tác, nhân viên và người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, mất mát hay chi phí, bao gồm, tổn thất hay thiệt hại kinh tế trực tiếp, gián tiếp phát sinh hoặc đặc biệt nghiêm trọng gây bởi hoặc liên quan đến việc Quý Khách truy cập và sử dụng Dịch Vụ, Trang Web và/hoặc Thông tin, hoặc từ việc Quý Khách tải, cài đặt hay sử dụng Phần Mềm, bất kể 188BET có được thông báo về các khả năng đó hay không.

Quý Khách thừa nhận rằng một phần hay toàn bộ Thông tin có thể mang tính chất tạm thời và có thể được chúng tôi xem xét, thay đổi hoặc điều chỉnh như được quy định trong Thoản thuận này. Do đó Quý Khách ý thức được rằng Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo và không phải là lời đề nghị hay xúi giục; cũng như không thiết lập nền tảng cơ bản của bất cứ sự thay mặt, bảo đảm, nghĩa vụ hợp đồng, hay sự tín nhiệm ràng buộc Quý Khách với bất cứ Nhóm đối tượng nào.

Quý Khách biết và chấp nhận rằng những từ chối trách nhiệm và tự loại trách nhiệm trong Thoả thuận này là một sự chia sẻ công bằng và hợp lý các rủi ro và quyền lợi giữa trong Thỏa thuận sau khi đã xem xét các yếu tố liên quan, bao gồm, sự cân nhắc của Quý Khách đối với 188BET. Quý Khách cũng đồng ý rằng những từ chối trách nhiệm và giới hạn này sẽ có hiệu lực trong các khuôn khổ luật pháp hiện hành.

Nếu có sự khác nhau giữa kết quả hiển thị trên Thiết Bị của Quý Khách và trên hệ thống của chúng tôi, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả của Dịch Vụ. Hơn thế nữa, Quý Khách hiểu và đồng ý rằng (không xâm phạm tới các quyền lợi khác mà Quý Khách được hưởng) thông tin lưu trữ của 188BET sẽ là cơ sở pháp lý cuối cùng quyết định điều kiện Quý Khách tham gia Dịch Vụ, hoạt động phát sinh và các tình huống có thể xảy ra.

188BET không có trách nhiệm về việc đảm bảo, dù là trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến Dịch Vụ mà Quý Khách được cung cấp “nguyên trạng”, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành hoặc đại diện cho các yếu tố như chất lượng, tính khả dụng, sự hoàn chỉnh hay độ chính xác của Dịch Vụ.

Dù chúng tôi cố gắng cung cấp cho Quý Khách Dịch Vụ có chất lượng, độ an toàn và bảo mật cao nhất, chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ không gián đoạn, luôn cập nhật và không có lỗi, cũng như không đảm bảo rằng các khiếm khuyết này sẽ được khắc phục hoặc Dịch Vụ không có virus hoặc lỗi.

188BET có quyền đơn phương tạm hoãn, tạm ngưng, điều chỉnh, gỡ bỏ hoặc bổ sung thêm vào Dịch Vụ, tạm thời hoặc dài hạn theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, và có hiệu lực ngay lập tức và không cần phải thông báo đến Quý Khách và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trên bất cứ phương diện nào về các khoản thiệt hại do điều này gây ra, cũng như không chịu trách nhiệm về các quyết định của 188BET trong vấn đề này.


CHẤM DỨT, KHÓA TÀI KHOẢN VÀ TƯỚC TÀI KHOẢN

Với mục đính không làm ảnh hưởng đến bất kì điều khoản nào khác trong Thỏa Thuận này, 188BET có quyền đơn phương huỷ bất cứ khoản tiền thắng hay tước số tiền trong tài khoản của Quý Khách, tạm dừng cung cấp Dịch Vụ và/hoặc khóa tài khoản của Quý Khách nếu:

 • Chúng tôi xác định được rằng Quý Khách có hơn một tài khoản đã đăng ký với chúng tôi;
 • Quý Khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào có trong Thoả thuận trong khi sử dụng Dịch Vụ;
 • Chúng tôi biết được rằng Quý Khách tham gia tại bất kỳ trang hoặc dịch vụ cá cược trực tuyến nào khác và bị nghi ngờ là gian lận, lừa đảo (bao gồm việc hồi tiền) hoặc các hoạt động bất hợp pháp/phi pháp khác;
 • Quý Khách là nhân viên và/hoặc là người thân của nhân viên 188BET và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến 188BET;
 • Quý Khách là cựu nhân viên và/hoặc là người thân của cựu nhân viên của 188BET (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến 188BET) có thời gian kể từ ngày thôi việc chưa quá sáu (6) tháng;
 • Quý Khách không đủ tuổi theo quy định;
 • Quý Khách không cung cấp được thông tin theo yêu cầu và/hoặc chúng tôi không thể xác minh hoặc xác minh thông tin do Quý Khách cung cấp hoặc thông tin đó là sai, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ;
 • Quý Khách “hồi tố tiền” hay gây ra sự “hồi tố tiền” đối với chúng tôi; hoặc sự từ chối bất cứ khoản mua hay gửi tiền nào Quý Khách đã thực hiện với tài khoản của Quý Khách;
 • Quý Khách cho người khác (cố ý hay vô ý) sử dụng tài khoản của Quý Khách;
 • Quý Khách gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm pháp hay trái phép;
 • Quý Khách không xác nhận đến từ quốc gia khu vực pháp lý không được hỗ trợ;
 • Chúng tôi xác định Quý Khách sử dụng các phương pháp nhằm can thiệp hoặc che đậy địa chỉ IP của các thiết bị mà Quý Khách sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi. (chẳng hạn sử dụng hệ thống mạng riêng ảo “VPN”);
 • Chúng tôi nghi ngờ tài khoản Quý Khách có liên quan đến hành vi gian lận hoặc không trung thực;
 • Chúng tôi nghi ngờ Quý Khách có, hoặc thông đồng với người khác, thực hiện hành động gian lận với 188BET;
 • Quý Khách sử dụng một hệ thống mạng riêng ảo “VPN” hoặc các phương pháp nhằm cố gắng giả mạo hoặc che đậy danh tính thật sự hoặc khu vực, quốc gia đặt cược; hoặc
 • Bất kỳ lý do nào khác, theo quan điểm hợp lý của 188BET, đảm bảo vô hiệu mọi khoản tiền thắng và tước bất kỳ số dư nào trong tài khoản cá cược của Quý Khách, đồng thời tạm ngưng cung cấp Dịch Vụ và/hoặc khóa tài khoản của Quý Khách.

Nếu việc cung cấp Dịch Vụ bị tạm hoãn và/hoặc tài khoản của Quý Khách bị khóa theo như điều khoản được nêu trong Thỏa thuận, việc cung cấp Dịch Vụ sẽ chỉ được phục hồi và/hoặc tài khoản của Quý Khách được kích hoạt lại sau sự đính chính cần thiết (nếu có khả năng được đính chính) của Quý Khách và sự đính chính được xác nhận theo yêu cầu của chúng tôi.

Bất kì điều gì trái ngược với Thoản Thuận, 188BET có quyền mở tài khoản, duy trì, và khóa tài khoản của Khách hàng. Quyết định của Ban quản trị 188BET liên quan đến các vấn đề về tài khoản của Quý Khách, việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Trang Web, bao gồm việc vô hiệu hóa/khóa tài khoản và hoàn trả bất kỳ số dư nào trong tài khoản hoặc tiền thắng cược của Quý Khách là quyết định cuối cùng và sẽ không xem xét hoặc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Quý Khách lý do trước khi thực hiện quyết định, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng.


VI PHẠM THỎA THUẬN VÀ BỒI THƯỜNG

Bất chấp tất cả các quyền lợi khác, nếu Quý Khách vi phạm toàn bộ hay một phần, bất cứ điều khoản nào trong Thoả thuận, 188BET có quyền sử dụng các biện pháp phù hợp, bao gồm ngăn chặn quyền truy cập sử dụng Dịch Vụ và Trang Web, chấm dứt tài khoản Quý Khách, tước các khoản tiền liên quan trong tài khoản của Quý Khách, báo cáo với cơ quan có liên quan và/hoặc biện pháp pháp lý đối với Quý Khách.

Quý Khách đồng ý bồi thường hoàn toàn, bảo vệ và không gây tổn hại đến 188BET và các cổ đông, giám đốc, nhân viên, cán bộ, người được cấp phép, người cấp phép, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc 188BET trước các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn, bao gồm cả chi phí pháp lí và các chi phí phát sinh khác có thể xảy ra bởi các lý do sau:

 • Quý Khách vi phạm toàn bộ hoặc một phần của Thỏa thuận;
 • Quý Khách vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bất kỳ bên thứ 3 liên quan; và/hoặc
 • Quý Khách sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Trang Web hoặc sử dụng thông tin của bất kì ai khác để truy cập Dịch Vụ và/hoặc bằng thông tin đăng nhập của Quý Khách, cho dù có hoặc không có ủy quyền của Quý Khách.

QUYỀN ƯU TIÊN

Các quy định của Dịch Vụ cụ thể như mọi Điều Khoản và Điều Kiện khác chi phối việc sử dụng và truy cập vào Dịch Vụ và Trang Web sẽ là một phần không tách rời của Thoả thuận.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định với bất kì Điều Khoản và Điều Kiện nào khác kiểm soát việc sử dụng và truy cập vào Dịch Vụ, Trang Web và thỏa thuận, ngoại trừ có quy định cụ thể khác, các quy định của Dịch Vụ sẽ có giá trị pháp lý cao hơn.


LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH

Thỏa thuận và những vấn đề khác có liên quan sẽ được kiểm soát và giải thích theo luật của Isle of Man. Mỗi bên phải đồng ý rằng chỉ duy nhất tòa án Isle of Man có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại, tranh chấp hoặc sự khác biệt liên quan đến Thỏa Thuận và bất kỳ vấn đề phát sinh, và tòa án được hủy bỏ bất kỳ quyền nào nếu cần, trong các trường hợp được đưa ra xét xử, và có quyền tuyên bố rằng một trường hợp đã được xem xét trong bối cảnh không thích hợp hoặc thông qua một tòa án không có thẩm quyền.


TRANH CHẤP

Nếu Quý Khách có khiếu nại về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tại 188BET, vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng tại trang “Trò Chuyện Trực Tuyến” với chi tiết khiếu nại của Quý Khách. Chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết khiếu nại theo đúng quy trình sau đây.

Quy trình Giải Quyết Khiếu Nại – Khi khiếu nại được gửi, 188BET sẽ điều tra vấn đề một cách công bằng và khách quan và sẽ gửi kết quả điều tra và/hoặc quyết định của chúng tôi đến Quý Khách trong thời gian sớm nhất. Quý Khách có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ thích hợp để hỗ trợ chúng tôi trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Giải Quyết Tranh Chấp Thay Thế – Tất cả các khiếu nại không thể giải quyết theo Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại của chúng tôi có thể được gửi đến tòa án giám sát cá cược Isle of Man tại https://www.gov.im/gambling/ để được giải quyết theo luật pháp và giải quyết tranh chấp theo các tiến trình đã được quy định.


THOẢ THUẬN KHÁC

Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa các phiên bản dịch của Thỏa Thuận.

Nếu một điều khoản trong Thỏa Thuận này là/hoặc không hợp pháp, hoặc trở nên bất hợp pháp, hoặc không thể thi hành ở bất kỳ nước nào thì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính khả thi của các điều khoản khác tại nước đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của các điều khoản đó ở các quốc gia khác.

Các đề mục trong Thỏa Thuận chỉ mang mục đích thuận tiện để tham khảo và không ảnh hưởng đến nội dung hoặc ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào.

Nếu 188BET không thể hay chậm trễ trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào theo Thoả thuận vì những lý do vượt ngoài tầm xử lý của 188BET, bao gồm các hiện tượng tự nhiên, quy định của chính phủ, chiến tranh, nổi dậy, lỗi truyền tải hoặc hệ thống, hỏng hoặc gián đoạn việc cung cấp dịch vụ viễn thông hay băng thông rộng, điện yếu hay mất điện, thiếu hoặc hỏng trang thiết bị những sự thất bại hay chậm trễ đó sẽ không cấu thành sự vi phạm của Thỏa thuận.

Việc 188BET thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ điều khoản, bồi thường, quyền hạn hoặc đặc quyền nào dưới đây sẽ không được hiểu là sự từ bỏ các điều khoản, bồi thường, quyền hạn hoặc đặc quyền đó.

188BET có quyền ủy quyền Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Quý Khách không thể ủy quyền bất cứ quyền lợi hoặc nghĩa vụ nào của Quý Khách theo Thỏa thuận này.

Không có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này có thể tạo ra hoặc đem tới quyền lợi hoặc các lợi ích khác cho những bên thứ ba không liên quan đến Thỏa Thuận.

Không có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này có thể tạo ra hoặc cho thấy rằng tạo ra một quan hệ đối tác, chi nhánh, hợp đồng tín nhiệm, mối quan hệ ủy thác hoặc liên doanh giữa 188BET và Quý Khách.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ cách hiểu và thỏa thuận giữa 188BET và Quý Khách về Dịch vụ và Trang web và thay thế các thỏa thuận, cách hiểu hoặc cách giải quyết vấn đề trước đó giữa 188BET và Quý Khách.

Phiên bản: 2.0

Ngày cập nhật cuối cùng: 27 Tháng 11 Năm 2023 (GMT -4)